< nincs >

Óvodai felvételre jelentkezés a 2020/2021-es nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere – a koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A felvételi eljárást a miniszteri határozat alapján a két óvodánkban módosítjuk. Kérjük a szülőket, hogy a következőképpen járjanak el:

Óvodai intézményegységünkben 2020. április 02-től 15-ig várjuk jelentkezési szándékukat.  

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

Kérjük, hogy ennek kitöltéséhez először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda, és ennek adatait adják meg a szándéknyilatkozat űrlapon.

  • Óvodai felvételi kérelem, (letölthető a iskolai honlapról)
  • Az alábbi dokumentumok fénymásolatát, vagy digitális fotóját
    • a gyermek TAJ kártyája,
    • lakcímkártya,
    • születési anyakönyvi kivonat)

A fenti dokumentumokat április 15-ig elektronikus úton abba az óvodánkba küldjék el, amelybe gyermeküket szeretnék beíratni.

szonyiovoda@gmail.com          dugonicsovoda@gmail.com    

Amennyiben elektronikus úton nem működik a beküldés, akkor kérjük, hogy telefonon jelezzék szándékukat április 15-én 8:00 és 16:00 óra között, Micheliszné Heil Terézia óvodavezetőnél a  72/251-159-es telefonszámon. A dokumentumok bemutatása ekkor egy későbbi időpontban történik.

A gyermekek felvételéről 2020. április 18-ig értesítjük a szülőket.

Pécs, 2020. 03. 30.

                                                                                   Amreinné Pesti Ágnes

                                                                                    mb. intézményvezető

 

Oldalak