KINDI egyesület

Egyesületünk elnevezése: A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekeiért Egyesület

Rövidített neve: KINDI Egyesület

Székhelye: 7633 Pécs, Szőnyi Ottó u. 3.

Jogállása: közhasznú szervezet

Az egyesület adószáma: 18318371-1-02

Az egyesület képviselője: Nichterné Ruppert Kinga

 

Az egyesület célja:

  • Az óvoda gyermekeinek érdekében a technikai, tárgyi eszközök fejlesztése, szakmai (nevelési) programjának színvonalas megvalósítása érdekében a szülői aktivitás növelése, egészséges környezet biztosítása, a gyermekek egészséges életmódra nevelése.
  • Német nemzetiségi kultúra ápolása és a nemzetiségi hagyományok őrzése.
  • Az egyesület tevékenyen részt vesz különböző témájú szakmai, kulturális és gyermekprogramok szervezésében, lebonyolításában, óvodai kiadványok szerkesztésében.

 

Köszönettel fogadunk támogatásokat a következő számlaszámra:

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Pécsi Kirendeltsége

7626 Pécs, Király u. 75.

KINDI Egyesület számlaszáma: 50100112-12008036