NAGYOK A KICSIKÉRT ALAPÍTVÁNY

1997 óta működik alapítványunk, a „Nagyok a Kicsikért” Alapítvány, mely évről-évre segíti az óvodai nevelő-oktató munkánkat.

Alapítványunk céljai a következők:

  • Magyarországi németség hagyományainak ápolása nyelvében, népviseletében, gyermekversekben és népdalokban.
  • A gyermekek sport-és szabadidős tevékenységeinek támogatása.
  • A gyermekek testi és szellemi fejlődésének, az óvónők szakmai és nyelvi továbbképzéseinek támogatása.
  • Az óvoda tárgyi felszerelésének bővítése, többek között a bútorok, a szakirodalom, az udvari és a benti játékok beszerzése

 

Székhelye: 7626 Pécs, Dugonics A. u. 25-27.

Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

Az alapítvány adószáma: 18309940-1-02

Bankszámlaszám: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, 50100112-12004142-00000000

 

Köszönettel fogadunk minden támogatást!