Nevelőmunkánkról

A nevelőtestület által elkészített helyi nevelési programunk részletesen tartalmazza óvodánk nevelési, oktatási koncepcióit, rögzíti:

 • az óvoda által közvetített értékeket,
 • az óvodai élet megszervezésének elveit,
 • a gyermekek fejlesztésének módszereit,
 • megjelöli, hogy milyen fejlettségi szintre kívánja eljuttatni az óvodásokat, ehhez milyen személyi-tárgyi feltétel áll rendelkezésünkre.

Néhány, számunkra fontos érték:

 • Ápoljuk hagyományainkat, nyelvünket, ismerjük meg gyökereinket.
 • Napirendünk rugalmas, érdekes, változatos tevékenységek tarkítják.
 • Tapasztalatszerzési lehetőségek színes tárházat biztosítjuk: játék és egyéb érdekes tevékenységeket kínálunk a gyermekek számára, ők dönthetnek, hogy melyikben kívánnak részt venni.
 • A gyermekek megtapasztalják lehetőségeiket és határaikat.
 • Az óvodások fejlesztése életkori sajátosságaik és egyéni fejlettségük figyelembevételével differenciáltan történik.
 • Fontos a gyermekek önállóságra nevelése.
 • Segítünk egymásnak, meghallgatjuk egymást, nem bántjuk egymást.
 • A rendszeres napirenddel rendelkező gyermekközösség érzelmi biztonságot nyújt, de egyben lehetőséget is az egyéniség kibontakozására.
 • Az óvoda nyitott, szívesen fogadunk hazai, ill. német nyelvterületről érkező vendégeket. Mi is örömmel veszünk részt az Iskolaközpont, ill. városi, megyei szervezésű kulturális rendezvényeken.
 • Már nagycsoportban megismerkedünk a leendő tanító nénikkel, kölcsönösen ellátogatunk egymás intézményeibe, számos nagyszerű közös élménnyel gazdagodunk iskolakezdésig.
 • Nevelőtestületünk innovatív, nyitott újszerű óvodapedagógiai módszerek kidolgozására, befogadására, a közösség munkáját szakmai igényesség jellemzi.

 

Óvoda pedagógia programunk innen letölthető.

A német egynyelvű képzés bevezetéséről szóló tájékoztató innen letölthető.