Veronika program

„Zenepedagógiai segítség a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésében”

Óvodánk, valamint a pécsi Siklósi úti Óvoda képviselte Magyarországot a „Veronika” elnevezésű Európai Uniós pályázati projektben. A három évig tartó programban öt ország Ausztria, Franciaország, Anglia, Hollandia és Magyarország képviselői rendszeres szakmai találkozókon dolgozták ki a speciális zenepedagógiai módszereket.

Kevés olyan tevékenységet ismerünk, amely úgy megérintené az embert, mint a zene és a mozgás. Minden gyermek más, némely közülük egyéni fejlesztést, másságánál fogva sajátos nevelést igényel. A gyermekek testi, szellemi, érzelmi és szociális fejlesztésére az óvónő egy közös nyelvet, a zene nyelvét használja. Célzott játékos, változatos zene és mozgás kezdeményezések intenzív hatást gyakorolnak a gyermekek fejlődésére.A közös zenélés, mozgás, tánc közösséget formáló ereje az összetartozást erősíti. A zenélés és éneklés a közös együttjátszás, kapcsolatteremtés legelső fázisa lehet. A zene felszabadít, lehetővé teszi a kreativitás, önkifejezés, önbecsülés kibontakozását.

A gyermekek örömmel használják az Orff-hangszereinket, ritmus hangszereinket, maguk is szívesen barkácsolnak különféle természetes anyagokból hangszereket.

A „Veronika” program folytatásaként számos magyar és német nyelvű továbbképzést szerveztünk az érdeklődő pedagógusok számára, ahol a résztvevők megismerkedhettek ezzel a hétköznapi nevelőmunkába jól beépíthető újszerű zenepedagógiai módszerrel.